Sản phẩm

cỏ trang trí

Cỏ nhân tạo MTP D.S19M Gía 150.000/m2

Mã sản phẩm : MTP D.S19M

Số mũi khâu : 16800

Chất liệu : DE/PP

Khoảng cách cỏ : 3/8

Chiều cao : 15mm

Màu sắc : 2 màu