Sản phẩm

cỏ trang trí

Cỏ nhân tạo MTP D.S20-2 Gía 160.000/m2

Mã sản phẩm : MTP D.S20-2

Số mũi khâu : 16800

Chất liệu : DE/PP

Khoảng cách cỏ : 3/8

Chiều cao : 20mm

Màu sắc : 2 màu