Sản phẩm

co nhan tao

Cỏ nhân tạo MTP D.S22 – Gía 205.000/m2

Mã sản phẩm : MTP D.S22

Số mũi khâu : 16800

Chất liệu : DE/PP

Khoảng cách cỏ : 3/8

Chiều cao : 30mm

Màu sắc : 2 màu