Sản phẩm

cỏ nhựa

Cỏ sân vườn MTP D.S19C Gía 170.000/m2

Mã sản phẩm : MTP D.S19M

Số mũi khâu : 16800

Chất liệu : DE/PP

Khoảng cách cỏ : 3/8

Chiều cao : 20mm

Màu sắc : 2 màu