Sản phẩm

luoi an toan

Lưới dù an toàn

Lưới dù an toàn

Chất liệu sợi dù chịu lực,khổ lưới sản xuất theo kích thước yêu cầu,khả năng chịu lực tốt,có 1 màu căn bản : Trắng,được sản xuất theo công nghệ đan tay truyền thống.

Công dụng : Lưới an toàn chống vật rơi,lưới cứu hộ,lưới cứu sinh,lưới an toàn công trình

  • Mô tả sản phẩm

    Lưới dù an toàn

    Chất liệu sợi dù,khổ lưới theo yêu cầu,khả năng chịu lực tốt,có 1 màu căn bản : Trắng,được sản xuất theo công nghệ đan tay truyền thống

    Công dụng : Lưới an toàn chống vật rơi,lưới cứu hộ,lưới cứu sinh,lưới an toàn công trình